Miten aloittaa sijoittaminen?

Aloita sijoittaminen pienin askelin -periaatteella

Aloita sijoittaminen tutustumalla etukäteen aiheeseen. Tietoa sijoittamisesta saa verkosta ja samalla voi lukea myös sijoittamisesta innostuneiden henkilöiden kokemuksia. Internetistä löytyy siis aiheesta paljon selkeää käytännön tietoa. Seuraavassa on muutamia käytännön vinkkejä.

  • Pyri säästämään tai laittamaan sivuun kuukausittain oikeaksi katsomasi summa sijoittamista varten
  • Etsi tietoa erilaisista sijoituskohteista
  • Mieti, minkälaisiin kohteisiin ja miksi haluat sijoittaa
  • Etsi tietoa myös sijoittamisen mahdollisista riskeistä

Sijoittamaan kannattaa ryhtyä silloin, kun sinulla on mielessä tietty kohde tai kohteita, joihin on mielestäsi järkevää sijoittaa. Jos sinulle on kertynyt varallisuutta, joka niin sanotusti makaa pankkitilillä ilman tuottoa, voi olla järkevää sijoittaa se tunnettuihin, yleisesti kannattaviin kohteisiin.

Tiesitkö, että pankkitilillä makaavien säästösummien arvo yleensä laskee, sillä säästöille maksetaan korkoa todella vähän, kun samaan aikaan hinnat kaikkialla vain kohoavat. Käytännössä siis inflaatio vähentää koko ajan säästöjen arvoa. Laittamalla rahan tuottamaan, siitä saattaa olla myöhemmin hyötyä. Unelmat ja mahdolliset muut tarvittavat investoinnit voi sijoittamalla toteuttaa yleensä nopeammin. Toisinkin voi käydä, joten varovaisuutta tarvitaan. Pankkitilille on aina hyvä jättää pesämuna, joka on turvana äkkinäisiä, yhtäkkiä eteen tulevia menoja varten.

Sijoittamisen aloittaminen

Tuotot ja riskit

Yleisesti puhutaan, että isoimmilla sijoituksilla saa myös suuremmat tuotot. Valitettavasti kuvaan astuvat silloin myös suuremmat riskit.

Lyhyesti sanottuna, mitä pidempi sijoitushorisontti on, niin sitä tasaisempi on myös vuosittainen tuotto. Lyhyellä aikavälillä mitattuna kaikkien sijoitusten tuotot voivat vaihdella huomattavasti, jolloin sijoittamisessa ajoitus on erittäin tärkeää.

Korkorahastot ja talletustilit

Korkorahastot ovat erittäin hyvä sijoituskohde. Riskittömiä korkorahastot eivät kuitenkaan ole, sillä niiden riskiä kasvattaa suhteellisen matala korkotaso ja harras toive korkojen noususta tulevaisuudessa. Euribor-korot ovat asiasta hyvä esimerkki. Jos Euribor kohoaa yhtäkkiä nousuun, niin monien korkorahastojen senhetkinen arvo puolestaan laskee. Korkojen noustessa kaikille sijoittajille on luvassa aina erilaisia sijoituskohteita, joissa koroista saatava tuotto on vuorostaan korkeampi. Käytännössä asia siis tarkoittaa, että vanhempien velkakirjojen hinnan pitää laskea, jos niiden avulla haluaa saada saman korkotuoton. Talletustilit, joissa normaalisti saa yli 1 %:n riskittömän tuoton ovat korkorahastoja turvallisempia. Sijoitusmarkkinoilla on kuitenkin olemassa kohtuullisen korkotuoton omaavia korkorahastoja, joihin kannattaa ajan kanssa paremmin tutustua.

Yksittäiset osakkeet ja osakerahastot

Osakerahastot tarjoavat yleisesti noin 5–10 %:n vuotuisen tuoton. Rahaston valinta pitää suorittaa oikein, jotta sijoitus kasvaa korkoa ja on turvassa globaaleilla sijoitusmarkkinoilla. Järkevintä on valita sellainen rahasto, jossa osakesijoitukset on valmiiksi hajautettu ympäri maailman.

Suomi-rahastot

Ymmärrettävästi useampi henkilö haluaisi sijoittaa kotimaisiin kohteisiin. Suomi-osakerahastoissa riski on kuitenkin suurempi ja maailmanlaajuisia osakerahastoja huomattavasti korkeampi. Suomi-osakerahastojen arvo voi laskea todella matalaksi, eli jopa yli 50 % osakkeiden ostohinnasta. Suomi-osakerahastoihin kannattaa kuitenkin ajan kanssa tutustua ja etsiä sieltä ne turvallisimmat kohteet silloin, kun ensimmäistä kertaa alkaa sijoittamaan.

Osakesalkun kokoaminen on yleisesti järkevämpää kuin yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen. IT-huuma, Talvivaara, Nokia, Outokumpu, Tiimari ja Elcoteq ovat aikoinaan olleet suosittuja sijoituskohteita. Sijoittaessa on aina myös menettämisen riski, eli sijoittamansa summan voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoittaminen kannattaa hajauttaa. Säästöt ja sijoitukset on aina järkevää hajauttaa, jolloin omat sijoitukset eivät kulje markkinoiden heilahtelujen mukana.

Sijoitustyylejä on runsaasti erilaisia, eli arvo-, kasvu-, osinko-, laatu-, ja matalariskiset osakkeet, joista sijoittaja valitsee itselleen sopivimmat. Pankit tarjoavat erilaisia indeksirahastoja, joissa on matalat kulut. Indeksirahastot sopivat erityisesti pitkäaikaissäästäjille.

rahastosijoittaminen on helppoa

Velkakirjat ovat hyvä vaihtoehto

Velkakirjat ovat valtioiden ja yritysten sijoittajilta lainattua varallisuutta, eli rahaa. Osakkeiden ja velkakirjojen ero on se, että velkakirjat erääntyvät. Käytännössä sijoittaja lainaa yritykselle tai valtiolle rahan sovituksi aikaa, jonka jälkeen rahasumma palautetaan, eli maksetaan sijoittajalle takaisin. Sijoittaja, joka on saamansa velkakirjan haltija, saa sijoittamaansa lainaa vastaan lainan kohteelta tietyn määrän korkoa. Sijoittaja saa sijoituksistaan siis korkotuottoa.

Velkakirjoihin liittyy kahdenlaisia riskejä, eli

  • velkakirjan arvo voi romahtaa tai muuttua ratkaisevasti alkuperäisestä korkotason muutosten myötä
  • velkakirjan antaja, eli lainan kohde saattaa menettää maksukykynsä, jolloin lainan takaisinmaksu ei onnistu

 

Sijoitusrahastot koostuvat arvopapereista

ja niitä omistavat rahastoon sijoittaneet henkilöt.

Sijoitusrahaston toimintaa valvotaan tarkoin, eli sitä hoitavat yhdessä salkunhoitaja ja rahastoyhtiö. Rahasto koostuu monista eri arvopapereista, joten sijoittaja voi sijoittaa hyvin kustannustehokkaasti. ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja rahastoja. Rahastot toimivat kuten muutkin rahastot, mutta ne ovat osakkeiden tapaa