Kiuaskivien valinta

Kivi tekee löylyn

Kiuaskivien valinnassa kannattaa olla tarkkana ja asettaa sekä kestävyys- että terveydellisyysvaatimuksia. Hyvien kiuaskivien ominaisuuksia ovat mm. suuri lämpökapasiteetti ja saasteettomuus, kivet eivät myöskään saa pölytä eivätkä muodostaa haitallisia kaasuja.

Aikoinaan kiuaskivinä käytettiin yleisimmin graniittia ja rantakiviä. Graniitin kiviaineksesta osa kuitenkin murentuu jo 300 asteen lämpötilassa. Rantakivien lämmönvarauskyky taas on melko vähäinen ja johtaa heikosti lämpöä, näin saunan lämpötila nousee kyllä korkeaksi mutta kivet jäähtyvät suhteellisen nopeasti. Rantakivet ovat myös herkkiä murenemaan. Kiuaskivinä kannattaa käyttää tutkittuja ja tunnettuja kivilajeja.

Kivi tekee löylyn

Parhaita kiuaskiviä ovat tummat syväkivet. Tummat ja painavat syväkivet ovat lämpökapasiteetiltaan erinomaisia ja ne soveltuvat erityisesti kertalämmitteisiin kiukaisiin. Jatkuvalämmitteisiin kiukaisiin sopivat parhaiten hyvän lämmönjohtavuuden omaavat tiiviit kivet. Tummia syväkiviä ovat mm. Oliviinikivi, diabaasi, kromimalmi ja peridotiitti.

Kiuaskivilaadut:

- Oliviinidiabaasi: Perinteisin ja yleisin kiuaskivi. Hyvä lämmönvarauskyky ja kestävä. Murskattu luonnonkivi voi päästää ilmaan kivipölyä ja kaasuja. Sopii kaikille kiukaille. Isompiin kiukaisiin laitetaan isompia kiviä.

Vuolukivi: Hyvä lämmönvaraus ja lämmönjohtokyky. Sopii erityisesti kertalämmitteisiin kiukaisiin. Kaikki sähkökiuasvalmistajat eivät suosittele vuolukiven käyttöä tai neuvovat käyttämään niitä vain pintakivinä. Säännöllisen muotoisia kiviä pitää varoa latomasta liian tiiviisti.

Pyöristetty oliviinidiabaasi: Pehmeät löylyt. Vesi valuu helposti kaikille kiville eli höyrystymispintaa tulee paljon. Ei murene niin helposti kuin lohkottu kivi. Sopusuhtainen ulkonäkö. Sopii kaikille kiukaille. Käytetään myös tavallisten kivien päällä.

Lämpökäsitelty oliviinidiabaasi: Lämpökäsitelty 1000 asteessa, minkä ansiosta kestää paremmin kuin tavallinen kivi. Käsittely on tehnyt kiveen myös pieniä mikrohuokosia, joihin vesi varastoituu ja kosteuttaa löylyä. Sopii kaikille kiukaille, myös vaativaan käyttöön kuten yleisiin saunoihin.

Kerkes (keraaminen kivi): Erittäin kestävä, kotikiukaassa sen mainostetaan olevan "lähes ikuinen". Pinnassa olevat lovet keräävät vettä, minkä on tarkoitus lisätä löylyjen kosteutta. Hajuton, eikä tuota kivipölyä. Sopii kaikkiin kiukaisiin, käytetään erityisesti yleisissä saunoissa. Yleisin virhe kiuaskivien kanssa on se, että kiukaat pakataan liian tiiviiksi. Silloin ilma ei pääse kiertämään kunnolla ja kiuas voi jopa mennä rikki.

Tiileri (keraaminen kivi): Huokoinen pinta imee osan vedestä ja kosteuttaa löylyä pitempään. Lämmönvarauskyky ei ole yhtä hyvä kuin luonnonkivillä. Kestää pitkään murenematta, eikä päästä kivipölyä tai kaasuja. Tarkoituksena tuoda erityisesti sähkösaunoihin lisää kosteutta. Kaikki sähkökiuasvalmistajat eivät kuitenkaan suosittele kiveä omille kiukailleen, koska vaarana on, että kivet ladotaan liian tiukkaan, mikä voi rikkoa vastuksen.

Kiuaskivien käyttöönotto

Kivistä irtoaa aina aluksi likaa joten ennen uusien kivien asentamista kivet kannattaa pestä huolellisesti. Kiinnitä huomiota kivien asetteluun, ota selvää oman kiukaasi kivien latomisohjeista. Yleinen ohje on välttää latomasta kiviä liian tiiviisti eikä ilma pääse kunnolla kiertämään. 

Kiukaan lämmitys

Kiuas pitää lämmittää niin että kivien pintalämpötila on hyvin kuuma, mitä kuumemmat kivet, sitä paremmin ja nopeammin vesi höyrystyy ja löyly tuntuu hyvältä. Kuumat kivet myös polttavat vedessä olevat palavat epäpuhtaudet ja löylyksi jää puhdas vesihöyry.

Kiukaan huolto

Kiukaan ja kivien kuntoa on tärkeää seurata säännöllisin väliajoin. Päällimmäiset kivet saattavat päällisinpuolin näyttää hyväkuntoisilta mutta alempana olevat kivet ovat alttiina paljon suuremmalle rasitukselle ja lämmönvaihtelulle. Murenevat kivet tukkivat ilman virtaamisen kiukaan läpi ja kiukaan käyttöikä lyhenee.

Kivet olisi hyvä ainakin kerran vuodessa latoa uuteen järjestykseen ja vaihtaa ainakin rikkonaiset kivet. Samalla kiukaan voi puhdistaa irronneista muruista ja pölystä.

Normaali käytössä kiviä suositellaan vaihdettavaksi vuoden - kahden välein. Käytännössä vaihtoväli riippuu kiukaan käytön määrästä ja kivilaadusta, vähäisellä käytöllä riittää harvempi vaihtoväli kun taas yhteisösaunoissa vaihtoväli voi olla useamman kerran vuodessa.

 

Hakusanat: Kiuaskivet, Kiukaan kivet, kiuaskivityypit, kiuaskivilajit, kiukaan huolto, kivet kiukaalle, keraaminen kiuaskivi, kiuaskivi valmistajat